• 01 PAŹ 18

  78/2018

  ZARZĄDZENIE nr 78/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z tytułu praw autorskich w podatku dochodowym od osób fizycznych. DEKLARACJA załącznik nr 1 01.10.2018 ANEKS załącznik nr 2 01.10.2018 ANEKS załącznik nr 3 01.10.2018 ANEKS

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  77/2018

  ZARZĄDZENIE NR 77/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wypłaty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik-1-Wniosek-o-przyjecie-gościa-zagranicznego Załącznik-2-Umowa_Agreement Zał-Nr-3_Potwierdzenie-odbioru

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  76/2018

  ZARZĄDZENIE NR 76/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom Zarządzenie nr 76 -załącznik nr1

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  75/2018

  ZARZĄDZENIE NR 75/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  74/2018

  ZARZĄDZENIE NR 74/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  73/2018

  ZARZĄDZENIE NR 73/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Załączniki: załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4  

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  72/2018

  ZARZĄDZENIE NR 72/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania i opracowywania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego opinii wydawanych na zlecenie sądów powszechnych, instytucji publicznych, stron postępowań sądowych oraz innych podmiotów

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  71/2018

  ZARZĄDZENIE NR 71 /20 18 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło Załączniki: Załącznik nr 1 – umowa zlecenie-11-2017 Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka-11-2017 Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor-11-2017 Załącznik nr 4 – umowa

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  70/2018

  ZARZĄDZENIE NR 70/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników

  Czytaj więcej →
  • 28 WRZ 18

  1/2018

  OBWIESZCZENIE NR 1/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 20/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku archeologia – studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  98/2018

  UCHWAŁA NR 98/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przesunięcia środków w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2018

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  97/2018

  UCHWAŁA NR 97/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  96/2018

  UCHWAŁA NR 96/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Adama Stecyka

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  95/2018

  UCHWAŁA NR 95/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Agnieszki Stępkowskiej

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  94/2018

  UCHWAŁA NR 94/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Arlety Galant

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  93/2018

  UCHWAŁA NR 93/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tatiany Czerskiej

  Czytaj więcej →