• 25 PAŹ 18

  103/2018

  UCHWAŁA NR 103/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  102/2018

  UCHWAŁA NR 102/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  101/2018

  UCHWAŁA NR 101/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – dziekana  Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  100/2018

  UCHWAŁA NR 100/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Kunasza

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  99/2018

  UCHWAŁA NR 99/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Daniela Wacinkiewicza

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 18

  85/2018

  ZARZĄDZANIE NR 85/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 10 PAŹ 18

  2/2018

  OBWIESZCZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  84/2018

  ZARZĄDZENIE NR 84/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1października 2018 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  83/2018

  ZARZĄDZENIE NR 83/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  82/2018

  ZARZĄDZENIE NR 82/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  81/2018

  ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie udostępniania nieopublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  80/2018

  ZARZĄDZENIE NR 80/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie koordynatorów do spraw wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  79/2018

  ZARZĄDZENIE NR 79/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie koordynatorów do spraw wymiany studentów

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  78/2018

  ZARZĄDZENIE nr 78/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z tytułu praw autorskich w podatku dochodowym od osób fizycznych. DEKLARACJA załącznik nr 1 01.10.2018 ANEKS załącznik nr 2 01.10.2018 ANEKS załącznik nr 3 01.10.2018 ANEKS

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  77/2018

  ZARZĄDZENIE NR 77/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wypłaty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik-1-Wniosek-o-przyjecie-gościa-zagranicznego Załącznik-2-Umowa_Agreement Zał-Nr-3_Potwierdzenie-odbioru

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  76/2018

  ZARZĄDZENIE NR 76/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom Zarządzenie nr 76 -załącznik nr1

  Czytaj więcej →