• 25 PAŹ 18

  106/2018

  UCHWAŁA NR 106/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  105/2018

  UCHWAŁA NR 105/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  104/2018

  UCHWAŁA NR 104/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  103/2018

  UCHWAŁA NR 103/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  102/2018

  UCHWAŁA NR 102/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  101/2018

  UCHWAŁA NR 101/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – dziekana  Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  100/2018

  UCHWAŁA NR 100/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Kunasza

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  99/2018

  UCHWAŁA NR 99/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Daniela Wacinkiewicza

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 18

  85/2018

  ZARZĄDZANIE NR 85/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 10 PAŹ 18

  2/2018

  OBWIESZCZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  84/2018

  ZARZĄDZENIE NR 84/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1października 2018 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  83/2018

  ZARZĄDZENIE NR 83/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  82/2018

  ZARZĄDZENIE NR 82/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  81/2018

  ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie udostępniania nieopublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  80/2018

  ZARZĄDZENIE NR 80/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie koordynatorów do spraw wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  79/2018

  ZARZĄDZENIE NR 79/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie koordynatorów do spraw wymiany studentów

  Czytaj więcej →