• 14 LIS 18

  98/2018

  ZARZĄDZANIE NR 98/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  97/2018

  ZARZĄDZENIE NR 97/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Uniwersytecie Szczecińskim (EZD EDU

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  96/2018

  ZARZĄDZENIE NR 96/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  95/2018

  ZARZĄDZENIE NR 95/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  94/2018

  ZARZĄDZENIE NR 94/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  93/2018

  ZARZĄDZENIE NR 93/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  92/2018

  ZARZĄDZENIE NR 92/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  91/2018

  ZARZĄDZENIE NR 91/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  90/2018

  ZARZĄDZENIE NR 90/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia.

  Czytaj więcej →
  • 30 PAŹ 18

  89/2108

  ZARZĄDZENIE NR 89/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłączenia radców prawnych zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień publicznych

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  88/2018

  ZARZĄDZENIE NR 88/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie fizyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  87/2018

  ZARZĄDZENIE NR 87/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  86/2018

  ZARZĄDZENIE NR 86/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Szczecińskim komisji

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  109/2018

  UCHWAŁA NR 109/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  108/2018

  UCHWAŁA NR 108/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  107/2018

  UCHWAŁA NR 107/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO

  Czytaj więcej →