• 17 GRU 18

  111/2018

  UCHWAŁA NR 111/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Kwarcińskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  UCHWAŁA NR 110/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jarosława Korpysy

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  107/2018

  ZARZĄDZANIE NR 107/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnejw roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  106/2018

  ZARZĄDZANIE NR 106/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnejw roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  105/2018

  Zarządzenie nr 105/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  104/2018

  ZARZĄDZENIE NR 104/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  103/2018

  ZARZĄDZENIE NR  103/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  102/2018

  ZARZĄDZENIE NR 102/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  ZARZĄDZENIE NR 110/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  ZARZĄDZANIE NR 110/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 GRU 18

  109/2018

  ZARZĄDZENIE NR 109/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 12 GRU 18

  108/2018

  ZARZĄDZENIE NR 108/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania nowych normatywów kancelaryjno-archiwalnych

  Czytaj więcej →
  • 23 LIS 18

  101/2018

  ZARZĄDZENIE NR 101/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie podróży służbowych

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 18

  Pismo okólne nr 1/2018

  Pismo okólne nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: procesu uruchomienia produkcyjnego systemu Egeria Edukacja

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 18

  100/2018

  ZARZĄDZENIE NR 100/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada  2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 18

  99/2018

  ZARZĄDZENIE NR 99/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”

  Czytaj więcej →