• 27 MAR 18

  25/2018

  ZARZĄDZENIE NR 25/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników

  Czytaj więcej →
  • 25 MAR 18

  24/2018

  ZARZĄDZENIE NR 24/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

  Czytaj więcej →
  • 21 MAR 18

  23/2018

  ZARZĄDZENIE NR 23/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowania zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2018

  Czytaj więcej →
  • 14 MAR 18

  22/2018

  ZARZĄDZENIE NR 22/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych  

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  21/2018

  ZARZĄDZENIE NR 21/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych  w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  20/2018

  ZARZĄDZENIE NR 20/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  19/2018

  ZARZĄDZENIE NR 19/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające skład Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 12 MAR 18

  18/2018

  ZARZĄDZENIE NR 18/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 08 MAR 18

  17/2018

  ZARZĄDZENIE NR 17/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 08 MAR 18

  16/2018

  ZARZĄDZENIE NR 16/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 01 MAR 18

  15/2018

  ZARZĄDZENIE NR 15/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018”

  Czytaj więcej →
  • 01 MAR 18

  14/2018

  ZARZĄDZENIE NR 14/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Monitoringu Naukowego

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  13/2018

  ZARZĄDZENIE NR 13/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  12/2018

  ZARZĄDZENIE NR 12/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. zarządzenie w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2018

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  11/2018

  ZARZĄDZENIE NR 11/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  10/2018

  ZARZĄDZENIE NR 10/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu sprawdzeń wykonywanych czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →