• 14 MAR 18

  22/2018

  ZARZĄDZENIE NR 22/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych  

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  21/2018

  ZARZĄDZENIE NR 21/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych  w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  20/2018

  ZARZĄDZENIE NR 20/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  19/2018

  ZARZĄDZENIE NR 19/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające skład Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 12 MAR 18

  18/2018

  ZARZĄDZENIE NR 18/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 08 MAR 18

  17/2018

  ZARZĄDZENIE NR 17/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 08 MAR 18

  16/2018

  ZARZĄDZENIE NR 16/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 01 MAR 18

  15/2018

  ZARZĄDZENIE NR 15/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018”

  Czytaj więcej →
  • 01 MAR 18

  14/2018

  ZARZĄDZENIE NR 14/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Monitoringu Naukowego

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  13/2018

  ZARZĄDZENIE NR 13/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  12/2018

  ZARZĄDZENIE NR 12/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. zarządzenie w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2018

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  11/2018

  ZARZĄDZENIE NR 11/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  10/2018

  ZARZĄDZENIE NR 10/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu sprawdzeń wykonywanych czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  9/2018

  ZARZĄDZENIE NR 9/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Szczecińskim wzoru druku zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich   Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 11

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  8/2018

  ZARZĄDZENIE NR 8/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi   Działając na podstawie § 71 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 31 maja 2017 r. w związku z opinią

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  7/2018

  ZARZĄDZENIE NR 7/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018   Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.

  Czytaj więcej →