• 30 MAJA 18

  35/2018

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  32/2018

  ZARZĄDZENIE NR 32/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad przeliczania ocen na świadectwach uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  31/2018

  ZARZĄDZENIE NR 31/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka angielskiego w Uniwersytecie Szczecińskim pozwalający na podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania  oraz stopnia znajomości języka angielskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 MAJA 18

  30/2018

  ZARZĄDZENIE NR 30/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 23 MAJA 18

  29/2018

  ZARZĄDZENIE NR 29/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

  Czytaj więcej →
  • 10 MAJA 18

  28/2018

  ZARZĄDZENIE NR 28/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie informacji o dyscyplinach naukowych i identyfikatorze ORCID

  Czytaj więcej →
  • 30 KWI 18

  27/2018

  ZARZĄDZENIE NR 27/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim  

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  34/2018

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  33/2018

  w sprawie zniesienia kształcenia na kierunku analityka gospodarcza, studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  32/2018

  w sprawie zniesienia kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Filologicznym

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  31/2018

  w sprawie zniesienia kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  30/2018

  w sprawie efektów kształcenia na kierunku gospodarka nieruchomościami stacjonarnych studiach pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  29/2018

  w sprawie utworzenia kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia drugiego stopnia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale Bilologii

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  28/2018

  w sprawie utworzenia kierunku informatyka w biznesie studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale NAuk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  27/2018

  w sprawie określenia limitów miejsc na studia doktornackie w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 26 KWI 18

  26/2018

  w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów doktornckich w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →