• 26 LUT 18

  9/2018

  ZARZĄDZENIE NR 9/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Szczecińskim wzoru druku zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich   Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 11

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  8/2018

  ZARZĄDZENIE NR 8/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi   Działając na podstawie § 71 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 31 maja 2017 r. w związku z opinią

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  7/2018

  ZARZĄDZENIE NR 7/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018   Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  6/2018

  ZARZĄDZENIE NR 6/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 18

  5/2018

  ZARZĄDZENIE NR 5/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  4/2018

  ZARZĄDZENIE NR 4/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCECIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  3/2018

  ZARZĄDZENIE NR 3/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  2/2018

  ZARZĄDZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  1/2018

  ZARZĄDZENIE NR 1/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2018 roku

  Czytaj więcej →