• 23 LIS 18

  101/2018

  ZARZĄDZENIE NR 101/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie podróży służbowych

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 18

  Pismo okólne nr 1/2018

  Pismo okólne nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: procesu uruchomienia produkcyjnego systemu Egeria Edukacja

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 18

  100/2018

  ZARZĄDZENIE NR 100/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada  2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 18

  99/2018

  ZARZĄDZENIE NR 99/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”

  Czytaj więcej →
  • 14 LIS 18

  98/2018

  ZARZĄDZANIE NR 98/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  97/2018

  ZARZĄDZENIE NR 97/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Uniwersytecie Szczecińskim (EZD EDU

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  96/2018

  ZARZĄDZENIE NR 96/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  95/2018

  ZARZĄDZENIE NR 95/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  94/2018

  ZARZĄDZENIE NR 94/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  93/2018

  ZARZĄDZENIE NR 93/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  92/2018

  ZARZĄDZENIE NR 92/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  91/2018

  ZARZĄDZENIE NR 91/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 PAŹ 18

  89/2108

  ZARZĄDZENIE NR 89/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłączenia radców prawnych zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień publicznych

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  88/2018

  ZARZĄDZENIE NR 88/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie fizyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  87/2018

  ZARZĄDZENIE NR 87/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  86/2018

  ZARZĄDZENIE NR 86/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Szczecińskim komisji

  Czytaj więcej →