• 28 GRU 18

  114/2018

  ZARZĄDZENIE NR 114/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Szczecińskim oraz obowiązku informacyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej →
  • 27 GRU 18

  113/2018

  ZARZĄDZENIE NR 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 27 GRU 18

  112/2018

  ZARZĄDZENIE NR 112/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 21 GRU 18

  111/2018

  ZARZĄDZENIE NR 111/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku Załączniki: Zarządzenie nr 111.2018 – załącznik nr 1 Finansowanie działalności badawczej Zarządzenie nr 111.2018 – załącznik nr 2 Finansowanie działalności badawczej

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  123/2018

  UCHWAŁA NR 123/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2019 – 2023 Załącznik: załącznik nr

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  122/2018

  UCHWAŁA NR 122/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 załącznik nr 1 – Warunki i tryb rekrutacji 2019- 2020 załącznik nr 2 – Kryteria kwalifikacji 2019-2020

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  121/2018

  UCHWAŁA NR 121/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rok

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  120/2018

  UCHWAŁA NR 120/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  119/2018

  UCHWAŁA NR 119/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rok

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  118/2018

  UCHWAŁA NR 118/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie składu Rady Uczelni, sposobu powołania jej członków oraz sposobu wyboru jej przewodniczącego Uchwała nr 118.2018 załącznik dotyczącej Rady Uczelni

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  117/2018

  UCHWAŁA NR 117/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 117.2018 załącznik Statut Załącznik nr 7

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  116/2018

  UCHWAŁA 116/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  115/2018

  UCHWAŁA NR 115/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  114/2018

  UCHWAŁA NR 114/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej działkę numer 29/11 z obrębu 1020, Śródmieście 20, położonej w Szczecinie przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  113/2018

  UCHWAŁA NR 113/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  112/2018

  UCHWAŁA NR 112/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Macieja Kowalewskiego

  Czytaj więcej →