• 24 SIE 17

  56/2017

  ZARZĄDZENIE NR 56/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wypłaty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 23 SIE 17

  55/2017

  ZARZĄDZENIE NR 55/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 21 SIE 17

  54/2017

  ZARZĄDZENIE NR 54/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 04 SIE 17

  53/2017

  ZARZĄDZENIE NR 53/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących  

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  52/2017

  ZARZĄDZENIE NR 52/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie studiów podyplomowych pn. Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  51/2017

  ZARZĄDZENIE NR 51/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych pn. Wychowanie do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  50/2017

  ZARZĄDZENIE NR 50/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych pn. Historia

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  49/2017

  ZARZĄDZENIE NR 49/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych pn. Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa Polski

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  48/2017

  ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Menadżer sprzedaży

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  47/2017

  ZARZĄDZENIE NR 47/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Budowanie relacji z klientem

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  46/2017

  ZARZĄDZENIE NR 46/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Rachunkowość budżetowa

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  45/2017

  ZARZĄDZENIE NR 45/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia studiów podyplomowych pn. Opieka senioralna

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 17

  44/2017

  ZARZĄDZENIE NR 44/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych pn. Szkoła tłumaczeń i specjalistycznych języków obcych (specjalizacja: język prawa i ekonomii)

  Czytaj więcej →
  • 17 LIP 17

  43/2017

  ZARZĄDZENIE NR 43/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018.

  Czytaj więcej →
  • 09 LIP 17

  107/2017

  W sprawie zamiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej →
  • 09 LIP 17

  106/2017

  w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja – studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej →