• 01 LIS 17

  72/2017

  ZARZĄDZENIE NR 72/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru aneksu do umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Szczeciński na studiach trzeciego stopnia

  Czytaj więcej →
  • 31 PAŹ 17

  71/2017

  ZARZĄDZANIE NR 71/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 31 PAŹ 17

  70/2017

  ZARZĄDZENIE NR 70/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 17

  69/2017

  ZARZĄDZANIE NR 69/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 17

  68/2017

  ZARZĄDZENIE NR 68/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 19 PAŹ 17

  67/2017

  ZARZĄDZENIE NR 67/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydane dokumenty na studiach podyplomowych, kursach oraz szkoleniach prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 11 PAŹ 17

  66/2017

  ZARZĄDZENIE NR 66/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania i opracowywania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego opinii wydawanych na zlecenie sądów powszechnych, instytucji publicznych, stron postępowań sądowych oraz innych podmiotów

  Czytaj więcej →
  • 10 PAŹ 17

  65/2017

  ZARZĄDZENIE NR 65/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 09 PAŹ 17

  64/2017

  ZARZĄDZENIE NR 64/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą  do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 17

  63/2017

  ZARZĄDZENIE NR 63/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad składania i wzorów niektórych oświadczeń składanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 21 WRZ 17

  62/2017

  ZARZĄDZENIE NR 62/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia  stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 21 WRZ 17

  61/2017

  ZARZĄDZENIE NR 61/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 17

  60/2017

  ZARZĄDZENIE NR 60/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 17

  59/2017

  ZARZĄDZENIE NR 59/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej  dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018”

  Czytaj więcej →
  • 26 SIE 17

  58/2017

  ZARZĄDZENIE NR 58/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 25 SIE 17

  57/2017

  ZARZĄDZENIE NR 57/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →