• 31 GRU 17

  88/2017

  ZARZĄDZENIE NR 88/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na najlepszego młodego naukowca

  Czytaj więcej →
  • 31 GRU 17

  87/2017

  ZARZĄDZENIE NR 87/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 21 GRU 17

  86/2017

  ZARZĄDZENIE NR 86/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim  

  Czytaj więcej →
  • 21 GRU 17

  85/2017

  ZARZĄDZENIE NR 85/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 17

  84/2017

  ZARZĄDZENIE NR 84/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 17

  83/2017

  ZARZĄDZENIE NR 83/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 18 GRU 17

  82/2017

  ZARZĄDZENIE NR 82/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademicki 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 14 GRU 17

  81/2017

  ZARZĄDZENIE NR 81/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych  w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 05 GRU 17

  80/2017

  ZARZĄDZENIE NR 80/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zawieszenia uprawnień dziekana Wydziału Filologicznego i odwołania innych uprawnień związanych z pełnieniem funkcji dziekana

  Czytaj więcej →
  • 19 LIS 17

  79/2017

  ZARZĄDZANIE NR 79/2017 REKTORA UNIWESYETETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 18 LIS 17

  78/2017

  ZARZĄDZANIE NR 78/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 listopada 2017 r. w sprawie określenia organizacji studiów dla 25. Edycji podyplomowego Studium Master of Business Administration w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 17 LIS 17

  77/2017

  ZARZĄDZENIE NR 77/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów  Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 16 LIS 17

  76/2017

  ZARZĄDZENIE NR 76/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania  z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz

  Czytaj więcej →
  • 14 LIS 17

  75/2017

  ZARZĄDZENIE NR 75/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018”

  Czytaj więcej →
  • 10 LIS 17

  74/2017

  ZARZĄDZENIE NR 74/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 17

  73/2017

  ZARZĄDZENIE NR 73/2017 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

  Czytaj więcej →