• 29 SIE 16

  46/2016

  W sprawie planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 24 SIE 16

  45/2016

  W sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 22 SIE 16

  44/2016

  W sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 19 LIP 16

  42/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 01 LIP 16

  41/2016

  W sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej oraz dyplomu trenera sportu, trenera rekreacji ruchowej.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  129/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  128/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  127/2016

  Zmieniająca w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  126/2016

  W sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 16

  39/2016

  W sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 16

  38/2016

  W sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych pn. Coaching menadżerski.

  Czytaj więcej →
  • 07 CZE 16

  37/2016

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 16

  35/2016

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 16

  36/2016

  W sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →