• 26 LIP 15

  43/2015

  w sprawie wprowadzenia wzorów aneksów do umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjnej świadczone przez Uniwersytet Szczeciński z dnia 9 lipca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  42/2015

  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich ora studiach doktoranckich od roku akademickiego 2015/2016 z dnia 30 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  41/2015

  w sprawie powołania Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 15 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  40/2015

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Z dnia 15 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  39/2015

  W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób z nimi współpracujących z dnia 8 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  38/2015

  W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacja na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akad. 2015/2016 z dnia 8 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  37/2015

  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących z dnia 8 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  36/2015

  w sprawie wysokości opłaty wnoszonej prze osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2015/2016 z dnia 8 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  35/2015

  w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016 z dnia 8 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  34/2015

  zm. zarządzenie w sprawie przeprowadzenie badan lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  33/2015

  w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 3 czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  32/2015

  w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 205/2016 z dnia 26 maja 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  31/2015

  w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016 z dnia 26 maja 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  30/2015

  w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora sportu oraz dyplomu trenera sportu z dnia 25 maja 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 25 LIP 15

  29/2015

  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Biblioterapia z elementami arteterapii z dnia 27 kwietnia 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 25 LIP 15

  28/2015

  w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na WNEiZ z dnia 27 kwietnia 2015 r.

  Czytaj więcej →