• 29 STY 15

  7/2015

  zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia kierunku Europeistyka na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Humanistycznym

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 15

  6/2015

  w sprawie utworzenia specjalności pn. iberystyka – studia hiszpańskie na kierunku Filologia na Wydziale Filologicznym

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 15

  5/2015

  w sprawie utworzenia kierunku studiów Komunikacja medialna i wizerunkowa studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie Zamiejscowemu Wydziałowi Społeczno Ekonomicznemu w Gorzowie Wlkp.

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 15

  4/2015

  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 15

  3/2015

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Krzysztofa Kowlaczyka

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 15

  2/2105

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Agnieszki Samochowiec

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 15

  1/2015

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Tadeusza Szubki

  Czytaj więcej →