• 26 LIP 15

  59/2015

  w sprawie sprostowania błędu (uchwała nr 59/2015) z dnia 16 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  58/2015

  w sprawie ustalenia Zasad przyznawania oraz harmonogramu wypłat pomocy materialnej dla studentów kierunku „Praca socjalna realizowanego w ramach projektu „Profesjonalne kadry –lepsze jutro II” z dnia 12 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  57/2015

  w sprawie ustalenia Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunków Matematyka i Fizyka realizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej „Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce” z dnia 12 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  56/2015

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  55/2015

  w sprawie wprowadzenia w życie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/2016 z dnia 21 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  54/2016

  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2015/2016 z dnia 21 września 2015r .

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  53/2016

  w sprawie wprowadzenie w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  52/2015

  W sprawie wprowadzenia w zycie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  51/2015

  zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016 z dnia 10 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  50/2015

  zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytet Szczecińskiego nie będącym nauczycielami akademickimi z dnia 3 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  49/2015

  w sprawie utworzenia Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością na Wydziale Biologii z dnia 9 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  48/2015

  w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym podyplomowych studiów pn. Studia edytorsko-wydawnicze z dnia 1 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  47/2015

  w sprawie określenia w roku akad. 2015/2016 organizacji IV semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach projektu „Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce” z dnia 31 lipca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  46/2015

  w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Rachunkowość budżetowa z dnia 31 lipca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  45/2015

  w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowie studiów podyplomowych pn. Wychowanie fizyczne na I i II etapie edukacyjnym dla nauczycieli z dnia 31 lipca 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  44/2015

  w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Wałczu z dnia 9 lipca 2015 r.

  Czytaj więcej →