• 25 PAŹ 18

  99/2018

  UCHWAŁA NR 99/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 października 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Daniela Wacinkiewicza

  Pobierz dokument