• 15 LIS 18

  99/2018

  ZARZĄDZENIE NR 99/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 15 listopada 2018 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”

  Pobierz dokument