• 11 LIP 19

  98/2019

  UCHWAŁA NR 98/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 11 lipca 2019 r.

  w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument