• 27 WRZ 18

  98/2018

  UCHWAŁA NR 98/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie przesunięcia środków w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2018

  Pobierz dokument