• 14 LIS 18

    98/2018

    ZARZĄDZANIE NR 98/2018

    REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

    z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

    Pobierz dokument