• 11 LIP 19

  97/2019

  ZARZĄDZENIE NR 97/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 11 lipca 2019 r.

  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń rad naukowych instytutów w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument