• 27 WRZ 18

  97/2018

  UCHWAŁA NR 97/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołanej na kadencję 2016-2020

  Pobierz dokument