• 27 WRZ 18

  96/2018

  UCHWAŁA NR 96/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Adama Stecyka

  Pobierz dokument