• 27 WRZ 18

  95/2018

  UCHWAŁA NR 95/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Agnieszki Stępkowskiej

  Pobierz dokument