• 13 LIS 18

  95/2018

  ZARZĄDZENIE NR 95/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 13 listopada 2018 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Pobierz dokument