• 27 CZE 19

  94/2019

  UCHWAŁA NR 94/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.

  Pobierz dokument