• 08 LIP 19

  94/2019

  ZARZĄDZENIE NR 94/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 8 lipca 2019 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

  Pobierz dokument