• 27 WRZ 18

  94/2018

  UCHWAŁA NR 94/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Arlety Galant

  Pobierz dokument