• 13 LIS 18

  94/2018

  ZARZĄDZENIE NR 94/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 13 listopada 2018 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

  Pobierz dokument