• 27 CZE 19

  93/2019

  UCHWAŁA NR 93/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, powołanej na kadencję 2016-2020

  Pobierz dokument