• 04 LIP 19

  93/2019

  ZARZĄDZENIE NR 93/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 4 lipca 2019

  w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument