• 27 WRZ 18

  93/2018

  UCHWAŁA NR 93/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tatiany Czerskiej

  Pobierz dokument