• 27 WRZ 18

  92/2018

  UCHWAŁA NR 92/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Wojciecha Szczepana Staszewskiego

  Pobierz dokument