• 27 WRZ 18

  91/2018

  UCHWAŁA NR 91/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Vytautasa Nekrošiusa

  Pobierz dokument