• 08 LIS 18

  91/2018

  ZARZĄDZENIE NR 91/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 8 listopada 2018 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument