• 04 LIP 19

  90/2019

  ZARZĄDZENIE NR 90/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 4 lipca 2019 r.

  w sprawie zmiany wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

  Pobierz dokument