• 27 WRZ 18

  90/2018

  UCHWAŁA NR 90/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Franza-Viktora Kuhlmanna

  Pobierz dokument