• 26 LUT 18

  9/2018

  ZARZĄDZENIE NR 9/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 30 stycznia 2018 r.

   

  w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Szczecińskim
  wzoru druku zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

   

  Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

  Pobierz dokument