• 27 CZE 19

  89/2019

  UCHWAŁA NR 89/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Macieja Dudy

  Pobierz dokument