• 27 WRZ 18

  89/2018

  UCHWAŁA NR 89/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie nadania prof. dr hab. Zbyszko Melosikowi tytułu doktora honoris causa w Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument