• 02 LIP 19

  87/2019

  ZARZĄDZENIE NR 87/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 2 lipca 2019 r.

  w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

  Pobierz dokument