• 28 CZE 18

  87/2018

  UCHWAŁA 87/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe po obu stronach Odry

  Pobierz dokument