• 31 GRU 17

  87/2017

  ZARZĄDZENIE NR 87/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 31 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument