• 29 CZE 20

  86/2020

  ZARZĄDZENIE NR 86/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCIŃSKIEGO

  z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

  Zarządzenie nr 86.2020 załącznik nr 1

  Pobierz dokument