• 24 WRZ 20

  85/2020

  UCHWAŁA NR 85/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 24 września 2020 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Pobierz dokument