• 28 CZE 18

  85/2018

  UCHWAŁA 85/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Doposażenie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych

  Pobierz dokument