• 21 GRU 17

  85/2017

  ZARZĄDZENIE NR 85/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie sposobu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.

  Pobierz dokument