• 24 WRZ 20

  84/2020

  UCHWAŁA NR 84/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 24 września 2020 r.
  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Cezarego Janiszyna
  na stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Pobierz dokument