• 28 CZE 18

  84/2018

  UCHWAŁA NR 84/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

  Pobierz dokument