• 20 GRU 17

  84/2017

  ZARZĄDZENIE NR 84/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 grudnia 2017 r.

  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

  Pobierz dokument