• 28 CZE 18

  83/2018

  UCHWAŁA NR 83/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

  Pobierz dokument